Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 1

Mboni Za Yahova Ndi Ntundu Wanji Wa Anthu?

Mboni Za Yahova Ndi Ntundu Wanji Wa Anthu?

Dinamarka

Taiwani

Venezuela

India

Ndi anthu angasi anadziwa imwe akuti ndi Mboni za Yahova? Panango anango mwa ife ndi andzanu apacisa, akubasa, peno akuxikola. Panango tacedza kale na imwe pya Bhibhlya. Mwandimomwene ndife ani, pontho thangwi yanji tisadziwisa pakweca pikhulupiro pyathu?

Ndife sawasawa na anthu anango. Takuzwa m’makhaliro akusiyana-siyana. Anango mwa ife akhali m’mauphemberi akusiyana, mbwenye anango nee akhakhulupira Mulungu. Mbatidzati kukhala Mboni, tonsene takhala na ndzidzi wakudinga mwacidikhodikho pipfundziso pya Bhibhlya. (Machitiro 17:11) Ife tatawira pidapfundza ife, buluka penepo tacita cisankhulo cathu cene toera kulambira Yahova Mulungu.

Tisaphindula mu kupfundza Bhibhlya. Ninga munthu onsene, tisathimbanambo na nyatwa, na kufewa kwathu kwene. Nakuti tisayesera kuphatisira midida ya Bhibhlya mu umaso wathu ntsiku zonsene, tisakhala na ntundu wa umaso wakutsandzayisa. (Masalmo 128:1, 2) Ineyi ndi thangwi ibodzi inaticitisa kugawana na anango pinthu pyadidi pinapfundza ife m’Bhibhlya.

Tisakhala maso mwakubverana na midida ya Mulungu. Midida ineyi, ninga munapfundzisa Bhibhlya, isaticitisa kukhala na makhaliro adidi, kulemedza anango, pabodzi na makhaliro ninga a ulungami na kukoma ntima. Midida ineyi isaphedza kukhala na ungumi wadidi na kukhala anthu akulungama, isakulumiza kukhala akuphatana m’banja, na makhaliro adidi. Nakuti tisakhulupira kuti “Mulungu hanayang’ana nkhope tayu” tisacita khundu ya ubale wauzimu wa dziko yonsene yapantsi, wakukhonda cita khundu ya ndale za dziko nee kusankhulana kwa madzindza. Ngakhale kuti ndife sawasawa na anthu anango, ife ndife mbumba ibodzi.—Machitiro 4:13; 10:34, 35.

  • Ninji pinacitisa Mboni za Yahova kukhala sawasawa na anthu anango?

  • Ndi midida ipi isapfundza Mboni za Yahova kubulukira mu kupfundza Bhibhlya?