Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 26

Tinaphedza Tani Kutsalakana Nyumba Yathu Ya Umambo?

Tinaphedza Tani Kutsalakana Nyumba Yathu Ya Umambo?

Estoniya

Zimbabwe

Mongoliya

Porto Riko

Nyumba yonsene ya Umambo ya Mboni za Yahova isadziwika na dzina yakucena ya Mulungu. Natenepa, tisaona kuti ndi mwai kwa ife kucita khundu mu kutsalakana Nyumba ya Umambo toera ipitirize kukhala yakucena, ya maonekero adidi na yakusasanyirwa mwadidi, pontho ndi khundu yakufunika ya ulambiri wathu wakucena. Anthu onsene anakwanisa kucita khundu.

Perekekani toera kupswaira pakumala misonkhano. Pakumala kwa nsonkhano, mwakutsandzaya abale na alongo asacita khundu yakucenesa Nyumba ya Umambo. Kabodzi pa sumana, Nyumba ya Umambo isaceneswa mwakukwana. Nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira asatsogolera basa, mbatoweza mwadidi ndandanda wa pinthu pinafuna kucitwa. Mwakubverana na pyakufunika, anyakuperekeka anango asapswaira, asapukuta pantsi, kupukuta pfumbi, kusasanyira mipando, kucenesa cimbuzi, kupukuta majanela na pinango pyakusiyana-siyana. Kabodzi pa caka, isasankhulwa ntsiku ibodzi toera kucenesa pyonsene pa Nyumba ya Umambo. Mu kuphataniza anapiana athu m’mabasa anango, tiri kuapfundzisa toera kulemedza mbuto yathu ya ulambiri.—Koelete 5:1, Tradução do Novo Mundo.

Perekekani toera kuphedza kusasanyira pinthu. Pyaka pyonsene, Nyumba ya Umambo isadingwa mwacidikhodikho kunja na nkati. Kubulukira mu kudingwa kweneku, basa yakusasanyira papswa isacitwa ndzidzi onsene toera Nyumba ineyi ikhale na maonekero adidi. Pyenepi pisaphedza kucalira kubvunga kobiri izinji. (2 Pya dziko ya Israele 24:13; 34:10) Nyumba ya Umambo yakucena na yakutsalakanwa mwadidi ndi mbuto yakuthema toera kulambira Mulungu wathu. Mu kucita khundu m’basa ineyi, tisapangiza kuti tisafuna Yahova, pontho kuti tisalemedza mbuto yathu ya ulambiri. (Masalmo 122:1) Pyenepi pisatundusambo anthu a pacisa.—2 Akorinto 6:3.

  • Thangwi yanji nee tisafunika kupwaza mbuto yathu ya ulambiri?

  • Ndi masasanyiro api anacitwa toera Nyumba ya Umambo ipitirize kukhala yakucena?