Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 7

Kodi Yezu Akhali Ani?

Kodi Yezu Akhali Ani?

Yahova atuma Yezu pa dziko yapantsi. 1 Jwau 4:9

Khala ife tisafuna kukomeresa Yahova, tisafunika kubvesera munthu unango wakufunika kakamwe. Yahova mbadzati kucita Adhamu, iye acita kudzulu anju wamphambvu kakamwe.

Mukupita kwa ndzidzi, Yahova atuma anju unoyu toera kubalwa mu nzinda wa Betelehemu kubulukira m’mimba mwa mwali akhacemerwa Mariya. Mwana unoyu apaswa dzina ya Yezu.—Jwau 6:38.

Ninga munthu pa dziko yapantsi, Yezu apangiza mwakukwana makhaliro a Mulungu. Iye akhali muthu wadidi, waufuni na wakudzolowereka. Mwakukhonda gopa, Yezu apfunzisa anthu undimomwene thangwi ya Yahova.

 Yezu acita pinthu pyadidi mbwenye akhaidiwa. 1 Pedro 2:21-24

Yezu awangisambo anthu akhaduwala na alamusa anthu anango mwa akufa.

Atsogoleri auphemberi akhaida Yezu thangwi iye akhalonga pakweca pipfunziso pyawo pyauthambi na makhaliro awo akuipa.

Atsogoleri auphemberi atundusa anthu Aciroma toera kumenya Yezu na kumupha.