Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mphangwa Kuna Anyakugumanika

Mphangwa Kuna Anyakugumanika

Ubatizo Akulu a mpingo a mu mpingo mwanu acita kale masasanyiro akuthema mwakubverana na makhaliro a pacisa kuna ale anafuna kubatizwa pakumala kwa khundu yakumacibese ya Nsabudu.

Pyakupereka Nsonkhano uno wathumburuzwa mu pilongero pyakupiringana 500. Pyakupereka pyanu pisaphedzera basa ineyi pa dziko yonsene yapantsi. Imwe munakwanisa kucita pyakupereka mu saiti pa donate.jw.org. Tisapereka takhuta thangwi ya pyakupereka pyanu pyonsene. Mathubo Akutonga asapereka takhuta thangwi yakuphedzera kwanu pifuno pya Umambo mwakudzala manja.

Wakhunganywa na Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova

© 2022 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania