Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Cixanu

Cixanu

‘Yahova anadzapasa nkhombo anthu ace toera akhale muntendere’​—Masalmo 29:11

Namacibese

 • 8:20 Vidhyu ya Nyimbo

 • 8:30 Nyimbo N.° 86 na Phembero

 • 8:40 NKHANI YA MUIMIRIRI: Yahova Ndi “Mulungu Wakuti Asapasa Anthu Ntendere” (Aroma 15:33; Afilipi 4:6, 7)

 • 9:10 NKHANI YAKUSIYIRANA: Ufuni Usatiphedza Tani Toera Tikhale na Ntendere Wandimomwene

 • 10:05 Nyimbo N.° 24 na Pidziwiso

 • 10:15 KULERWI KWA BHIBHLYA NINGA DHRAMA: Yakobe—Munthu Wakuti Akhafuna Ntendere (Genesi 26:12–33:11)

 • 10:45 ‘Ulungami Wandimomwene Unadzabweresa Ntendere’ (Izaiya 32:17; 60:21, 22)

 • 11:15 Nyimbo N.° 97 na Kupuma

Namaulo

 • 12:35 Vidhyu ya Nyimbo

 • 12:45 Nyimbo N.° 144

 • 12:50 NKHANI YAKUSIYIRANA: Tsandzayani na Mapikiro a Mulungu Analonga Pya Ntendere

  • • ‘Atumiki Anga Anadzadya . . . Atumiki Anga Anadzamwa’ (Izaiya 65:13, 14)

  • • ‘Iwo Anadzamanga Nyumba . . . Pontho Anadzabzwala Minda ya Mauva’ (Izaiya 65:21-23)

  • • ‘Bindzi na Mwanabira Anadzadya Pabodzi’ (Izaiya 11:6-9; 65:25)

  • • ‘Nee Munthu M’bodzi Anakhala pa Dziko Anadzalonga Kuti: Ndiri Kubva Kupha’ (Izaiya 33:24; 35:5, 6)

  • • ‘Iye Anadzafudza Kufa Kwenda na Kwenda’ (Izaiya 25:7, 8)

 • 1:50 Nyimbo N.° 35 na Pidziwiso

 • 2:00 NKHANI YAKUSIYIRANA: Munacitanji Toera Mukhale na Ntendere pa Banja

  • • Pangizani Ufuni na Cilemedzo (Aroma 12:10)

  • • Cedzani Munjira Yadidi (Aefesi 5:15, 16)

  • • Phatani Basa Pabodzi Ninga Nsoka (Mateu 19:6)

  • • Tumikirani Yahova Pabodzi Pene (Yoswa 24:15)

 • 2:55 Phedzerani Mwakukhulupirika ‘Ntsogoleri wa Ntendere’ (Izaiya 9:6, 7; Tito 3:1, 2)

 • 3:15 Lekani Kunyengezwa na Ntendere Waciphamaso! (Mateu 4:1-11; Juwau 14:27; 1 Atesalonika 5:2, 3)

 • 3:50 Nyimbo N.° 112 na Phembero Yakumalisa