Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Wangisani Cikhulupiro Canu!

Wangisani Cikhulupiro Canu!

AHEBHERI 10:39

NAMACIBESE

 • 8:40 Nyimbo Zamalimba

 • 8:50 Nyimbo N.° 119 na Phembero

 • 9:00 Thangwi Yanji Tisafunika Kuwangisa Cikulupiro Cathu Cincino?

 • 9:15 Kodi Imwe Musaona “Ule Wakuti Nkhabe Kuoneka”?

 • 9:30 “Munthu Asakhala na Cikhulupiro Thangwi ya Pidabva Iye”

 • 9:55 Nyimbo N.° 104 na Pidziwiso

 • 10:05 Ubodzi Mwa ‘Misapo ya Nzimu Wakucena Ndi Cikhulupiro’

 • 10:35 Kuperekeka na Ubatizo

 • 11:05 Nyimbo N.° 50

NAMAULO

 • 12:20 Nyimbo Zamalimba

 • 12:30 Nyimbo N.° 3

 • 12:35 Pyakugumana Napyo

 • 12:45 Cigwagwa ca Ncenjezi

 • 1:15 Nkhani yakusiyirana: Phedzani Anango Toera Kuwangisa Cikhulupiro Cawo

  • • Aphale na Atsikana

  • • Anyakupfundza Bhibhlya

  • • Akristu Andzanu

 • 2:00 Nyimbo N.° 38 na Pidziwiso

 • 2:10 ‘Yang’anisisani Yezu Ntsogoleri wa Cikhulupiro Cathu’

 • 2:55 Nyimbo N.° 126 na Phembero