Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Bveserani Matawiro a Mibvundzo Iyi

Bveserani Matawiro a Mibvundzo Iyi
  1. 1. Thangwi yanji tisafunika kuwangisa cikhulupiro cathu cincino? (Aheb. 10:39)

  2. 2. Tinakwanisa tani ‘kuona’ Yahova ngakhale kuti iye nkhabe kuoneka? (Aheb. 11:27)

  3. 3. Thangwi yanji mphyadidi kupfundza maprofesiya a m’Bhibhlya? (Aroma 10:17)

  4. 4. Nzimu wakucena usatiphedza tani toera kukulisa cikhulupiro? (Luka 11:13; Agal. 5:22)

  5. 5. Tinaphedza tani anango toera kuwangisa cikhulupiro cawo? (1 Ates. 2:7, 8)

  6. 6. Thangwi yanji tisafunika ‘kuyang’anisisa Yezu Ntsogoleri wa cikhulupiro cathu’? (Aheb. 12:2, 3)