Masalmo 99:1-9

  • Yahova ndi Mambo wakucena

    • Iye akhala pa mpando wace waumambo padzulu pa akerubhi (1)

    • Mulungu wakuti asalekerera, pontho asatcunyusa (8)

99  Yahova adzakhala Mambo.+ Mbumba mbazitetemere. Iye akhala pa mpando wace waumambo padzulu* pa akerubhi.+ Dziko mbitekenyeke.   Yahova ndi wankulu ku Sioni,Pontho iye ali padzulu kakamwe pakati pa mbumba zonsene za anthu.+   Iwo mbasimbe dzina yanu ikulu,+Thangwi iyo ndi yakudzumisa na yakucena.   Imwe ndimwe mambo wamphambvu wakuti musafuna ulungami.+ Imwe mwakhazikisa mitemo ya pinthu pyadidi. Imwe mwakhazikisa ulungami na pinthu pyadidi+ kuna Yakobe.   Simbani Yahova Mulungu wathu,+ pontho godamani* pana cakuikhira miyendo yace.+Iye ndi wakucena.+   Mose na Aroni akhali pakati pa anyantsembe ace,+Pontho Samweli akhali pakati pa ale akhacemera dzina yace.+ Iwo akhacemera Yahova,Pontho iye akhaatawira.+   Iye akhalonga nawo kubulukira mu khole.+ Iwo akhabvera macenjezo na mitemo ikhapereka iye kuna iwo.+   Yahova Mulungu wathu, imwe mwaatawira.+ Imwe mukhali Mulungu wakulekerera kuna iwo,+Mbwenye mwaatcunyusa thangwi ya madawo akhacita iwo.+   Simbani Yahova Mulungu wathu,+Pontho godamani* paphiri yace yakucena,+Thangwi Yahova Mulungu wathu ndi wakucena.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “pakati.”
Peno: “lambirani.”
Peno: “lambirani.”