Masalmo 98:1-9

  • Yahova ndi Mpulumusi na Ntongi wakulungama

    • Kupulumusa kwa Yahova kwadziwiswa (2, 3)

Nyimbo. 98  Imbirani Yahova nyimbo ipswa,+Thangwi iye acita pinthu pyakudzumisa.+ Iye atipulumusa na djanja yace yamadyo, yakuti ndi nkono wace wakucena.+   Yahova adziwisa kuti iye asapulumusa;+Iye apangiza ulungami wace kuna madzindza.+   Iye akumbuka ufuni wace wakukhonda mala na kukhulupirika kudapangiza iye dzindza ya Izraeli.+ Dziko yonsene yapantsi yaona cipulumuso ca Mulungu wathu.*+   Imwe anthu a pa dziko yonsene yapantsi, khuwani mwakutsandzaya mbamusimba Yahova. Komerwani, pontho khuwani mwakutsandzaya mbamuimba nyimbo zakusimba Mulungu.+   Imbani nyimbo na arpa toera kusimba Yahova,Nsimbeni na arpa, pontho na nyimbo zadidi kakamwe.   Khuwani mwakutsandzaya pamaso pa Mambo Yahova+Na matuluka, pontho na kulira kwa nyanga.   Mbititime bara na pinthu pyonsene piri mwenemo,Dziko yapantsi na onsene anakhala mwenemu.   Mikulo mbiimbe manja awo;Mapiri mbakhuwe pabodzi mwakutsandzaya+   Pamaso pa Yahova, thangwi iye akubwera* kudzatonga dziko yapantsi. Iye anadzatonga dziko yapantsi mwaulungami,+Pontho anadzatonga mbumba mwaulungami.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kuwina kwa Mulungu wathu.”
Peno: “afika.”