Masalmo 97:1-12

  • Yahova ali padzulu kakamwe kupiringana alungu anango

    • “Yahova adzakhala Mambo!” (1)

    • Funani Yahova, idani pinthu pyakuipa (10)

    • Ceza kuna anthu akulungama (11)

97  Yahova adzakhala Mambo!+ Dziko yapantsi mbitsandzaye.+ Ntsuwa zonsene mbizikomerwe.+   Iye azungulirwa na mitambo, pontho na cidima cikulu kakamwe;+Udidi na ulungami walikhisa mpando wace waumambo.+   Moto usaenda patsogolo pace+Mbupha anyamalwa ali nʼkhundu mwace.+   Njazi zace zisamwanikira dziko yapantsi;Dziko isaona pyenepi mbitetemera.+   Mapiri asanyunguluka ninga upula* pamaso pa Yahova,+Pamaso pa Mbuya wa dziko yonsene yapantsi.   Kudzulu kusadziwisa ulungami wace,Pontho mbumba zonsene zisaona mbiri yace.+   Mbapaswe manyadzo onsene anatumikira madzimunthu akusemwa,+Ale akuti asagaya thangwi ya alungu awo akusowa basa.+ Imwe alungu, monsene godamani* pamaso pace.+   Sioni abva pyenepi mbatsandzaya;+Mizinda ya* Yuda iri kutsandzayaThangwi imwe Yahova mwatonga mwaulungami.+   Thangwi imwe Yahova ndimwe Wankulu Kakamwe pa dziko yonsene yapantsi;Imwe muli padzulu kakamwe kupiringana alungu anango onsene.+ 10  Imwe anafuna Yahova, idani pinthu pyakuipa.+ Iye asatsidzikiza umaso wa anthu ace akukhulupirika;+Iye asaapulumusa mʼmanja mwa* anyakucita pyakuipa.+ 11  Ceza camwanikira anthu akulungama,+Pontho ale ali na mitima yadidi atsandzaya. 12  Imwe anthu akulungama, tsandzayani thangwi ya Yahova,Pontho simbani dzina yace yakucena.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ninga vela.”
Peno: “lambirani.”
Fala na Fala: “ana akazi a.”
Peno: “mu mphambvu ya.”