Masalmo 82:1-8

  • Kuphemba toera kutongwa mwaulungami

    • Mulungu akutonga “pakati pa alungu” (1)

    • “Tsidzikizani anthu akucepeseka” (3)

    • “Imwe ndimwe alungu” (6)

Nyimbo ya Azafe.+ 82  Mulungu alimira pa mbuto yace pakati pa alungu;+Iye akuatonga mbalonga:+   “Mpaka lini munapitiriza kutonga mwakusowa ulungami+Mbamuphedzera anyakucita pyakuipa?+ (Sela)   Tsidzikizani anthu akucepeseka na ana aumphawi.*+ Tongani mwaulungami anthu akusowa ciphedzo na akupwazika.+   Pulumusani nyakucepeseka na nyakutcerenga;Apulumuseni mʼmanja mwa anyakucita pyakuipa.”   Nkhabe cinadziwa iwo, pontho nkhabe cinabvesesa iwo;+Asafamba ncidima;Pinthu pyonsene pinalikhisa dziko yapantsi pikutekenyeka.+   “Ine ndalonga: ‘Imwe ndimwe alungu,+Imwe monsene ndimwe ana a Mulungu Wakudzulu Kakamwe.   Mbwenye munadzafa ninga anthu;+Pontho munadzagwa ninga atsogoleri anango!’”+   Imwe Mulungu, lamukani, pontho tongani dziko yapantsi,+Thangwi madzindza onsene ndi anu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ana adaferwa na pai.”