Masalmo 8:1-9

  • Mbiri ya Mulungu na ulemerero wa munthu

    • “Dzina yanu ndi ikulu kakamwe!” (1, 9)

    • ‘Kodi munthu mbani?’ (4)

    • Munthu apaswa cilemedzo (5)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya Jitite.* Nyimbo ya Dhavidhi. 8  Mbuyathu Yahova, dzina yanu ndi ikulu kakamwe pa dziko yonsene yapantsi;Imwe mwacitisa mbiri yanu kukhala yakudzumisa kakamwe kupiringana kudzulu!*+   Thangwi ya anyamalwa anu,Imwe mwacitisa kuti nkanwa mwa anangʼono na mwa akhombwani+ mukhale na mphambvuToera kumatamisa anthu anacita pyakuipa na ale anakutcingani.   Ndingayangʼana kudzulu, mbandiona mabasa a manja anu,*Mwezi na nyenyezi zidacita imwe,+   Kodi munthu mbani toera munkumbuke,Pontho mbani mwana wa munthu toera muntsalakane?+   Imwe mwancepesa pangʼono kupiringana aanju;Imwe mwampasa mbiri na cilemedzo.   Imwe mwampasa mphambvu toera atonge mabasa a manja anu;+Imwe mwaikha pyonsene pantsi pa manyalo ace:   Mabira onsene, mbuzi zonsene na ngʼombe zonsene,Kuphatanizambo pinyama pya ntsanga,+   Mbalame zakudzulu na nyama za mʼbara,Kuphatanizambo pyonsene pinafamba mʼbara.   Mbuyathu Yahova, dzina yanu ndi ikulu kakamwe pa dziko yonsene yapantsi!

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Imwe wakuti mbiri yanu isalongwa kuntsi kwa thambo.”
Fala na Fala: “pyala pyanu.”