Masalmo 70:1-5

  • Ciphedzo cinafunika mwakucimbiza

    • “Ndiphedzeni mwakucimbiza” (5)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi toera anthu akumbukire. 70  Mulungu, ndipulumuseni;Yahova, ndiphedzeni mwakucimbiza.+   Ale anafuna kundiphaMbapwazwe, pontho mbapaswe manyadzo. Onsene anatsandzaya na nyatwa zangaAnapasika manyadzo mbabwerera nduli.   Ale anandisingirira mbalonga: “Ehe! Ehe!” Mbabwerere nduli thangwi ya manyadzo.   Mbwenye ale anakusakaniAnatsandzaya mbakomerwa thangwi ya imwe.+ Ale anakomerwa na cipulumuso canu, ndzidzi onsene mbalonge: “Mbasimbwe Mulungu.”   Mbwenye ine ndine wakusowa ciphedzo na wakutcerenga;+Mulungu, ndiphedzeni mwakucimbiza.+ Imwe ndimwe mʼphedzi wanga na muomboli wanga;+Imwe Yahova, lekani kudembuka.+

Pidzindikiro Pyapantsi