Masalmo 65:1-13

  • Mulungu asatsalakana dziko yapantsi

    • “Nyakubva phembero” (2)

    • “Nyakutsandzaya ndi ule anasankhula imwe” (4)

    • Udidi ukulu wa Mulungu (11)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 65  Mulungu, imwe munadzasimbwa Paphiri ya Sioni;+Tinadzakwanirisa mapikiro athu kuna imwe.+   Imwe Nyakubva phembero, anthu a mitundu yonsene anadzabwera kuna imwe.+   Madodo anga ndi mazinji kakamwe,+Mbwenye imwe musalekerera madawo athu.+   Nyakutsandzaya ndi ule anasankhula imwe mbamumʼbweresa dhuzi na imweToera akhale panyumba panu.+ Ife tinadzakhuta na pinthu pyadidi pya panyumba panu,+Templo* yanu yakucena.+   Imwe munadzatitawira na mabasa anu akudzumisa+ aulungami,Imwe Mulungu mpulumusi wathu;Ndimwe Cinyindiro ca anthu onsene pa dziko yapantsi+Na ca ale anakhala ku ntsuwa zakutali kakamwe.   Imwe* mwalikhisa mapiri na mphambvu zanu;Imwe ndimwe* wamphambvu kakamwe.+   Imwe musangothesa* ukali wa mabara,+Kukapira mwamphambvu kwa mabimbi awo na uviyaviya wa madzindza.+   Anthu anakhala mbuto zakutali anadzadzumatirwa thangwi ya pinthu pyakudzumisa pinacita imwe;+Imwe munadzacitisa kuti anthu anakhala kumabulukiro a dzuwa mpaka a kumadokero a dzuwa akhuwe mwakutsandzaya.   Imwe musatsalakana dziko yapantsi,Musaicitisa kukhala yakupfuma, mbidzala* kakamwe na misapo.+ Imwe mwadzadza mikulo na madzi;Imwe mwapereka pyakudya kuna anthu,+Thangwi ineyi ndi njira idakhunganya imwe dziko yapantsi. 10  Imwe musatotesa minda ya pa dziko mbamucitisa mataka adalimwa kuzwerera;Musafewesa mataka na madzi akubvumba; mbamupasa nkhombo misapo yace.+ 11  Mwabalikisa caka na pinthu pyanu pyadidi;Mbuto zinapita imwe zisadzala na pinthu pyadidi.*+ 12  Thongwe ya nʼthando ikutayikira,*+Mapiri adzala na kutsandzaya.+ 13  Thongwe yadzala na mikumbi,Pontho mʼmagowa mwadzala na tirigu.+ Pantsi ponsene pasakhuwa mwakukomerwa, inde, pasaimba.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto.”
Fala na Fala: “Iye ndi.”
Fala na Fala: “Iye.”
Fala na Fala: “Iye asangothesa.”
Fala na Fala: “mbitaikira.”
Fala na Fala: “zisadjodja mafuta.”
Fala na Fala: “ikudjodja.”