Masalmo 53:1-6

  • Makhaliro a anthu akusowa ndzeru

    • “Yahova nee alipo” (1)

    • “Nkhabepo anacita pinthu pyadidi” (3)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; maimbiro a Maalati.* Masikili.* Nyimbo ya Dhavidhi. 53  Anthu akusowa ndzeru* asalonga mʼmitima mwawo: “Yahova nee alipo.”+ Pinacita iwo ndi pyakukhonda kulungama, pontho makhaliro awo ndi akunyanyasa;Nee mʼbodzi wa iwo asacita pinthu pyadidi.+   Mbwenye kubulukira kudzulu, Mulungu asayangʼana anthu pa dziko yapantsi+Toera kuona khala alipo munthu wakubvesesa, khala alipo munthu anasaka Yahova.+   Onsene asiya kucita pinthu pyadidi;Onsene nkhabe kunyindirika. Nkhabepo anacita pinthu pyadidi,Nee mʼbodzi.+   Kodi mwa ale anacita pinthu pyakuipa, nkhabepo anabvesesa? Iwo asafudza mbumba ya Mulungu mwakukhonda nentsa ninga pinacita iwo angadya nkate. Iwo nee asacemera Yahova.+   Mbwenye iwo anadzagopa kakamwe,Kugopa kwakuti cipo akhala nako kale,*Thangwi Mulungu anadzamwaza magogodo a ale anafuna kumenyana na iwe.* Nakuti iwo akhondiwa na Yahova, iwe unadzaapasa manyadzo.   Cipulumuso ca Izraeli mbacibwere kubulukira ku Sioni!+ Yahova angabweresa mbumba yace kubuluka ku ubitcu,Yakobe mbakomerwe, Izraeli mbatsandzaye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Madzemwa.”
Munjira inango: “Anadzagopa maseze nkhabepo cinthu cakugopswa.”
Fala na Fala: “anazungulira toera kumenyana na iwe.”