Masalmo 43:1-5

  • Ninga Ntongi, Mulungu asaombola

    • “Tumizani ceza canu na undimomwene wanu” (3)

    • “Thangwi yanji ndiri wakusowa cidikhiro?” (5)

    • “Ndinadikhira Mulungu” (5)

43  Mulungu nditongeni,+Tongani nseru wanga+ mbamukonesa dzindza ya anthu akukhonda kukhulupirika. Ndipulumuseni mʼmanja mwa anthu analonga uthambi na anyakusowa ulungami.   Thangwi imwe ndimwe Mulungu wanga, mbuto yanga yacitsidzikizo.+ Thangwi yanji mwandisiya? Thangwi yanji ndisafamba wakutsukwala thangwi yakupondererwa na nyamalwa wanga?+   Tumizani ceza canu na undimomwene wanu,+ Toera pinditsogolere;+Toera pinditsogolere kuphiri yanu yakucena na ku tabhernakulo yanu ikulu.+   Buluka penepo, ndinadzaenda pa guwa ya Mulungu,+Kuna Mulungu wakuti asandicitisa kukhala wakutsandzaya. Pontho ine ndinadzakusimbani na arpa+ imwe Mulungu, Mulungu wanga.   Thangwi yanji ndiri wakusowa cidikhiro? Thangwi yanji ntima wanga usadzudzumika kakamwe? Ndinadikhira Mulungu,+Thangwi ndinapitiriza kunsimba ninga Mpulumusi wanga Wankulu na Mulungu wanga.+

Pidzindikiro Pyapantsi