Masalmo 26:1-12

  • Kufamba mwakukhulupirika

    • “Yahova ndidingeni” (2)

    • Kucalira axamwali akuipa (4, 5)

    • ‘Ndinadzafamba nʼkhundu-nʼkhundu mwa guwa ya Mulungu’ (6)

Nyimbo ya Dhavidhi. 26  Yahova, nditongeni munjira yadidi thangwi ine ndisacita pinthu mwakukhulupirika;+Ine ndisakunyindirani Yahova na ntima wanga onsene.+   Yahova ndidingeni, pontho ndiyesereni;Cenesani manyerezero anga* na ntima wanga.+   Thangwi ndzidzi onsene ndisaona ufuni wanu wakukhonda mala,Pontho ndisafamba mu undimomwene wanu.+   Ine nee ndisacita uxamwali* na anthu analonga uthambi,+Pontho ndisacalira anthu aumpfakafaka.   Ine ndisaida kukhala na anyakudawa,+Pontho ndisakhonda kukhala* na anthu anacita pyakuipa.+   Ndinadzasamba manja anga toera kupangiza kuti ndine wakusowa mulando,Pontho ine ndinadzafamba nʼkhundu-nʼkhundu mwa guwa yanu Yahova.   Toera fala yanga yakupereka takhuta ibveke kakamwe+Pontho toera kudziwisa mabasa anu onsene akudzumisa.   Yahova, ine ndisafuna kakamwe nyumba inakhala imwe,+Mbuto yakuti anthu asakwanisa kuona kuti imwe ndimwe wankulu kakamwe.+   Lekani kundifudza pabodzi na anyakudawa+Nee kundipha pabodzi na anthu ausumankha,* 10  Akuti manja awo asacita pinthu pyakupasa manyadzo,Pontho iwo asafuna kakamwe kudyekerwa.* 11  Mbwenye ine ndinapitiriza kukhala wakukhulupirika. Ndipulumuseni,* pontho ndibvereni ntsisi. 12  Ine ndalimira pa mbuto yakutsidzikizika;+Ndinadzasimba Yahova mu mpingo ukulu.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “manyerezero a nkati kakamwe.” Fala na Fala: “mpswiyo.”
Fala na Fala: “nee ndisakhala.”
Fala na Fala: “kukhala pantsi.”
Peno: “anthu akuti ali na mulando wa ciropa.”
Peno: “asafuna kakamwe kudyekera anango.”
Fala na Fala: “Ndiomboleni.”
Fala na Fala: “mʼmisonkhano.”