Masalmo 21:1-13

  • Nkhombo kuna mambo ananyindira Yahova

    • Mambo apaswa umaso wa ndzidzi uzinji (4)

    • Anyamalwa a Mulungu anadzaphiwa (8-12)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 21  Yahova, mambo asatsandzaya thangwi ya mphambvu zanu;+Pontho iye asatsandzaya kakamwe thangwi ya cipulumuso canu!+   Imwe mwampasa pinafuna ntima wace,+Pontho nee mwanʼkhondera phembo idacita iye na mulomo wace. (Sela)   Imwe mwaenda kuna iye mbamumpasa nkhombo zizinji;Mwambvazika munsolo mwace nthimba ya ouro yadidi kakamwe.+   Iye akuphembani umaso, pontho imwe mwampasa,+Umaso wa ndzidzi uzinji,* wakwenda na kwenda, na wakukhonda mala.   Mbiri yace ndi ikulu thangwi imwe mwampulumusa,+ Imwe mwampasa cilemedzo na mbiri.   Imwe mwancitisa kuti apaswe nkhombo kwenda na kwenda;+Imwe musancitisa kukhala wakutsandzaya pamaso panu.*+   Thangwi mambo asanyindira Yahova;+Thangwi ya ufuni wakukhonda mala wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe, iye cipo anadzagwa.*+   Djanja yanu inadzaphata anyamalwa anu onsene;Djanja yanu yamadyo inadzaphata onsene anakuidani.   Pa ndzidzi wakuonekera kwanu, imwe munadzaafudza ninga munafudzika pinthu pidaponywa pa moto. Yahova angaipirwa anadzaameza, pontho moto unadzaapisa.+ 10  Imwe munadzafudza dzindza* yawo pa dziko yapantsi,Pabodzi na anawo pakati pa ana a anthu. 11  Thangwi iwo ayesera kukucitirani pyakuipa;+Iwo abverana kucita pinthu pyakuti nee pinafamba mwadidi.+ 12  Thangwi mungaathonyeza* uta wanu*+Munaacitisa kubwerera nduli mbathawa. 13  Lamukani Yahova, pontho pangizani mphambvu zanu. Thangwi ya mphambvu zanu, ife tinadzaimba nyimbo za kukusimbani.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ntsiku zizinji.”
Fala na Fala: “nkhope.”
Peno: “anadzedzereka.”
Fala na Fala: “nsapo.”
Fala na Fala: “nkhope zawo.”
Fala na Fala: “nkhambala za uta.”