Masalmo 15:1-5

  • Mbani anafuna kukhala mulendo panyumba ya Yahova?

    • Iye asalonga undimomwene muntima mwace (2)

    • Iye nkhabe longa psweda (3)

    • Iye asakwanirisa mapikiro ace, maseze pinentse (4)

Nyimbo ya Dhavidhi. 15  Yahova, mbani anafuna khala mulendo panyumba* panu? Mbani anafuna kukhala paphiri yanu yakucena?+   Ndi ule anafamba mwakukhulupirika,*+Wakuti asacita pinthu pyadidi+Pontho asalonga undimomwene muntima mwace.+   Iye nkhabe longa psweda na lirimi yace,+Iye nkhabe kucitira ndzace pyakuipa,+Pontho iye nkhabe kulonga mwakuipa axamwali ace.+   Iye asaida anthu anacita pinthu pyakuipa,+Mbwenye asalemedza ale anagopa Yahova. Iye asakwanirisa mapikiro ace, maseze mapikiro anewa amʼbweresere nyatwa.+   Iye nkhabe kubwerekesa kobiri yace toera abwezerwe na juru,+Pontho iye nkhabe kudyekerwa toera kukonesa munthu wakusowa mulando.+ Iye nkhabe kudzudzumika* mu pyonsene pinacita iye.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “nsasa.”
Peno: “wakusowa mulando.”
Peno: “cipo anadzedzereka.”