Masalmo 148:1-14

  • Pinthu pyonsene mbapisimbe Yahova

    • “Imwe aanju ace onsene, nsimbeni” (2)

    • ‘Dzuwa, mwezi na nyenyezi, nsimbeni’ (3)

    • Ana na ankhalamba ene simbani Mulungu (12, 13)

148  Simbani Yahova!* Imwe munakhala kudzulu, simbani Yahova;+Nsimbeni imwe anakhala kudzulu kakamwe.   Imwe aanju ace onsene, nsimbeni.+ Imwe anyankhondo ace onsene, nsimbeni.+   Dzuwa na mwezi, nsimbeni. Nyenyezi zonsene zakuyetima, nsimbeni.+   Kudzulu kakamwe, nsimbeni,Pontho imwe makole kudzulu.   Iwo mbasimbe dzina ya Yahova,Thangwi iye apereka ntemo, iwo mbacitwa.+   Iye asaacitisa kuti akhale kwenda na kwenda;+Iye akhazikisa ntemo wakuti nkhabe kufudzwa.+   Imwe munakhala pa dziko yapantsi, simbani Yahova,Pinyama pikulu pya mʼmadzi na madzi onsene akuzika,   Njazi na neve,* matalala na makole akupswipa,Condzi, cinacita pinalonga iye,+   Mapiri na nthunda zonsene,+Miti inabala misapo na miti yonsene ya sedhro,+ 10  Pinyama pya mʼmudzi na pinyama pyonsene pya ntsanga,+Pinyama pinafamba na mimba na mbalame, 11  Imwe amambo a pa dziko yapantsi na imwe madzindza onsene,Imwe atsogoleri na anyakutonga miseru onsene a pa dziko yapantsi,+ 12  Imwe aphale na atsikana,*Ankhalamba na anangʼono, nsimbeni pabodzi pene.* 13  Iwo mbasimbe dzina ya Yahova,Thangwi dzina yace ndi yapadzulu kakamwe.+ Ukulu wace ndi wapadzulu kakamwe kupiringana dziko yapantsi na kudzulu.+ 14  Iye anadzacitisa mbumba yace kukhala yamphambvu* kakamwe,Toera asimbwe anthu ace onsene akukhulupirika,Aizraeli akuti ndi mbumba yakuti iri dhuzi na iye. Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “cinewi.”
Fala na Fala: “amiyali.”
Peno: “Akulu na anangʼono ene pabodzi.”
Fala na Fala: “nyanga.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.