Masalmo 145:1-21

 • Kusimba Mulungu, Mambo wankulu

  • ‘Ine ndinadzalonga pya ukulu wa Mulungu’ (6)

  • “Yahova ndi wadidi kuna onsene” (9)

  • “Anthu akukhulupirika kuna imwe anadzakusimbani” (10)

  • Umambo wa Mulungu ndi wakwenda na kwenda (13)

  • Mulungu asakwanirisa pinafuna pinthu pyonsene (16)

Nyimbo yakusimba ya Dhavidhi. א [Alefi] 145  Mulungu wanga Mambo, ine ndinadzakupasani mbiri,+Ine ndinadzasimba dzina yanu kwenda na kwenda.+ ב [Bheti]   Ntsiku zonsene ine ndinakusimbani;+Ine ndinadzasimba dzina yanu kwenda na kwenda.+ ג [Gimeli]   Yahova ndi wankulu, pontho athema kakamwe kusimbwa;+Ukulu wace ife nee tinakwanisa kuubvesesa.+ ד [Dhaleti]   Ubalwi na ubalwi unadzasimba pidacita imwe;Iwo anadzalonga pya mabasa anu amphambvu.+ ה [He]   Iwo anadzalonga pya kukula kwa mphambvu zanu zakudzumisa,+Pontho ine ndinanyerezera mabasa anu akudzumisa. ו [Vau]   Iwo anadzalonga pya mabasa anu akudzumisa,*Pontho ine ndinadzalonga pya ukulu wanu. ז [Zaine]   Iwo anadzalonga mwakukomerwa kakamwe angakumbuka udidi wanu ukulu,+Pontho anadzakhuwa mwakukomerwa thangwi ya ulungami wanu.+ ח [Heti]   Yahova ndi wantsisi na wakukoma ntima,*+Wakupirira* na waufuni kakamwe.*+ ט [Tete]   Yahova ndi wadidi kuna onsene,+Pontho mabasace onsene asapangiza ntsisi zace. י [Yodhe] 10  Yahova, mabasa anu onsene anadzakupasani mbiri,+Pontho anthu akukhulupirika kuna imwe anadzakusimbani.+ כ [Kafe] 11  Iwo anadzadziwisa mbiri ya utongi wanu,+Pontho anadzalonga pya mphambvu zanu,+ ל [Lamedhi] 12  Toera adziwise anango pya mabasa anu amphambvu,+Na mbiri ikulu ya umambo wanu.+ מ [Memi] 13  Umambo wanu ndi umambo wakukhonda mala,Pontho utongi wanu unadzakhala kwenda na kwenda.+ ס [Sameki] 14  Yahova asaphedza onsene ale adagwa,+Pontho asalamusa onsene ale adakotama.+ ע [Ayine] 15  Anthu onsene asadikhira ciphedzo canu;Imwe musaapasa cakudya pa ndzidzi wakuthema.+ פ [Pe] 16  Imwe musafungula djanja yanuMbamukwanirisa cifuno ca pinthu pyonsene piri na umaso.+ צ [Tsadhe] 17  Yahova ndi wakulungama munjira zace zonsene,+Pontho ndi wakukhulupirika mu pinthu pyonsene pinacita iye.+ ק [Kofe] 18  Yahova ali dhuzi na onsene anancemera,+Onsene anancemera mwakubverana na undimomwene.*+ ר [Rexi] 19  Iye asakwanirisa pinafuna ale ananʼgopa;+Iye asabva nʼkhuwo wawo wakuphemba ciphedzo, pontho iye asaapulumusa.+ ש [Xini] 20  Yahova asatsidzikiza onsene ale ananfuna,+Mbwenye iye anadzafudza anthu onsene anacita pyakuipa.+ ת [Tau] 21  Mulomo wanga unadzasimba Yahova;+Pinthu pyonsene pya umaso mbapisimbe dzina yace yakucena kwenda na kwenda.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mphambvu zanu zakudzumisa.”
Peno: “wakukhonda cimbiza kuipirwa.”
Peno: “wakudzala na ufuni; waufuni wakukhonda mala.”
Peno: “wadidi.”
Peno: “anancemera na ntima onsene.”