Masalmo 136:1-26

  • Ufuni wakukhonda mala wa Yahova ndi wakwenda na kwenda

    • Kudzulu na dziko yapantsi pyacitwa mwaluso (5, 6)

    • Farau afa mʼBara Yakufuira (15)

    • Mulungu asakumbuka anyakutsukwala (23)

    • Cakudya kuna pinthu pyonsene pya umaso (25)

136  Perekani takhuta kuna Yahova, thangwi iye ndi wadidi;+Ufuni wace ndi wakukhonda mala.+   Perekani takhuta kuna Mulungu wa alungu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.   Perekani takhuta kuna Mbuya wa ambuya,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.   Ndiye basi anacita pinthu pikulu pyakudzumisa,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.+   Iye acita kudzulu mwaluso,*+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.   Iye asandzika dziko yapantsi padzulu pa madzi,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.   Iye acita pyakumwanikira pikulu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala,   Acita dzuwa toera itonge namasikati,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala,   Acita mwezi na nyenyezi toera pitonge namasiku,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 10  Iye apha ana autombo* a ku Ejitu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 11  Iye abulusa Aizraeli ku Ejitu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala, 12  Na mphambvu ya djanja yace,+ pontho na nkono wace wamphambvu,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 13  Iye agawa Bara Yakufuira mʼmakhundu mawiri,*+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 14  Iye acitisa Aizraeli kupita na pakati pa Bara ineyi,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 15  Iye abiza Farau na nsoka wace wa anyankhondo mʼBara Yakufuira,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 16  Iye atsogolera mbumba yace nʼthando,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 17  Iye akunda amambo amphambvu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 18  Iye apha amambo amphambvu,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala, 19  Sihoni+ mambo wa Aamori,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala, 20  Na Ogi+ mambo wa ku Bhasani,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 21  Iye apereka dziko yawo ninga unthaka,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala, 22  Aipereka ninga unthaka kuna Izraeli ntumiki wace,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 23  Iye atikumbuka mu ndzidzi ukhapwazwa ife,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.+ 24  Iye apitiriza kutipulumusa kuna anyamalwa athu,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 25  Iye asapasa cakudya pinthu pyonsene pya umaso,+Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala. 26  Perekani takhuta kuna Mulungu wakudzulu,Thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “acita kudzulu mwaudziwisi.”
Peno: “ana akutoma kubalwa.”
Fala na Fala: “mʼmapindi-mapindi.”