Masalmo 129:1-8

  • Amenywa mbwenye nee akundwa

    • Ale anaida Sioni anadzapaswa manyadzo (5)

Nyimbo Yakukwira Nayo ku Nzinda. 129  “Anyamalwa anga athimbana na ine kutomera mu uphale wanga”+ Aizraeli mbabwerezere mafala awa:   “Anyamalwa anga athimbana na ine kutomera mu uphale wanga;+Mbwenye iwo acimwana kundikunda.+   Anyakulima na ngʼombe alima pa nsana panga;*+Iwo acita mizera yakulapha pa nsana panga.”   Mbwenye Yahova ndi wakulungama;+Iye agwanda nkhambala za anyakuipa.+   Anthu onsene anaida Sioni,+Anadzapaswa manyadzo mbabwerera mwakutsukwala.   Iwo anadzakhala ninga tsanga inamera pantsoiYakuti isauma mbidzati kuduliwa,   Yakuti nkhabe dzala nʼdjanja ya nyakubvunaPontho nkhabe dzadza mikono ya ule anaigumanya mʼmisumbu.   Ale anapita na penepo nee anadzalonga: “Nkhombo za Yahova mbazikhale na imwe;Ife tisakupasani nkhombo mu dzina ya Yahova.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Pyenepi pisapangiza kutsalakanwa mwakuipa na anyamalwa.