Masalmo 124:1-8

  • “Yahova mbadakhonda kukhala na ife”

    • Tathawa pa nsampha wakukhumuka (7)

    • ‘Dzina ya Yahova isatiphedza’ (8)

Nyimbo Yakukwira Nayo ku Nzinda. Nyimbo ya Dhavidhi. 124  “Yahova mbadakhonda kukhala na ife”+ Aizraeli mbabwerezere mafala awa:   “Yahova mbadakhonda kukhala na ife+Mu ndzidzi udalamuka anyamalwa toera kumenyana na ife,+   Iwo mbadatikhudyula mbatiri mʼmaso+Mu ndzidzi udaipirwa iwo kakamwe na ife.+   Penepo ife mbatidakukululwa na madzi,Nkulo mbudatibiza.+   Madzi a mphambvu mbadatibiza.   Mbasimbwe Yahova,Thangwi iye atitsidzikiza kuna anyamalwa athu akuti akhali ninga pikala pyakugopswa.   Ife ndife ninga mbalame idapulumukaPa nsampha wa nyakusodza;+Nsampha wakhumuka,Ife mbatipulumuka.+   Ife tisaphedzwa mu dzina ya Yahova,+Ule adacita kudzulu na dziko yapantsi.”

Pidzindikiro Pyapantsi