Masalmo 122:1-9

  • Kucita phembero toera Yerusalemu akhale muntendere

    • Kutsandzaya thangwi ya kuenda kunyumba ya Yahova (1)

    • Nzinda wakuti nyumba zace ziri dhuzi inango na indzace (3)

Nyimbo Yakukwira Nayo ku Nzinda. Nyimbo ya Dhavidhi. 122  Ine ndatsandzaya pidandipanga iwo kuti: “Tendeni kunyumba ya Yahova.”+   Yerusalemu, cincino miyendo yathuYalimira pamisuwo yako mikulu.+   Yerusalemu amangwa ninga nzindaWakuti nyumba zace ziri dhuzi inango na indzace.+   Madzindza asakwira pa nzinda unoyu,Madzindza a Yahova,*Asakwira pa nzinda unoyu mwakubverana na ntemo udapaswa Izraeli,Toera kuenda kasimba dzina ya Yahova.+   Thangwi mipando yaumambo yakutongera miseru yakhazikiswa kweneko,+Mipando yaumambo ya ana a Dhavidhi.+   Citani maphembero toera Yerusalemu akhale muntendere.+ Iwe nzinda, ale anakufuna anadzakhala mwakutsidzikizika.   Ntendere mbukhale mu nzinda unoyu,*Anthu onsene anakhala nʼnyumba zako za ndzulu mbakhale akutsidzikizika.   Thangwi ya abale anga na axamwali anga, ine ndinadzalonga: “Ntendere mbukhale na iwe nzinda.”   Thangwi ya nyumba ya Yahova Mulungu wathu,+Ine ndinadzapitiriza kuphembera toera pinthu pikufambire mwadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “mpanda wakuwanga.”