Masalmo 121:1-8

  • Yahova asatsidzikiza mbumba yace

    • “Ciphedzo canga cisabuluka kuna Yahova” (2)

    • Yahova cipo asaodzira (3, 4)

Nyimbo Yakukwira Nayo ku Nzinda. 121  Ndayangʼana ku mapiri mbandilonga:+ Mbani anafuna kundiphedza?   Ciphedzo canga cisabuluka kuna Yahova,+Ule adacita kudzulu na dziko yapantsi.   Iye nkhabe kudzatawirisa kuti mwendo wako ugwegweduke.*+ Ule anakuyangʼanira cipo anadzaodzira.   Onani, ule anayangʼanira Izraeli,Cipo anadzaodzira peno kuphatwa na citulo.+   Yahova ndiye anakuyangʼanira. Yahova ndi nʼthundzi wako,+ pontho iye ali kunkono wako wamadyo.+   Namasikati dzuwa nkhabe kukucita pyakuipa,+Pontho namasiku mwezi nkhabe kukucita pyakuipa.+   Yahova anadzakutsidzikiza ku pinthu pyonsene pyakuipa.+ Iye anadzatsidzikiza umaso wako.+   Yahova anadzakutsidzikiza ku pinthu pyonsene pinacita iwe*Kutomera cincino mpaka kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “udzedzereke.”
Fala na Fala: “anadzatsidzikiza kubuluka kwako na kupita kwako.”