Masalmo 115:1-18

  • Ndi Mulungu basi adathema kupaswa mbiri

    • Alungu akusowa umaso (4-8)

    • Dziko yapantsi aipereka kuna anthu (16)

    • “Anyakufa nkhabe kusimba Yahova” (17)

115  Tayu kuna ife, imwe Yahova, tayu kuna ife,*Mbwenye mbiri mbiende kuna dzina yanu+Thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala na kukhulupirika kwanu.+   Thangwi yanji madzindza asafunika kulonga: “Ali kupi Mulungu wawo?”+   Mulungu wathu ali kudzulu;Iye asacita pyonsene pinafuna iye.   Alungu* awo acitwa na parata na ouro,Pinthu pidacitwa na manja a anthu.+   Iwo ali na mulomo, mbwenye nkhabe kwanisa kulonga;+Ali na maso, mbwenye nkhabe kwanisa kuona;   Iwo ali na makutu, mbwenye nkhabe kwanisa kubva;Iwo ali na mphuno, mbwenye nkhabe kwanisa kubva khwema;   Iwo ali na manja, mbwenye nkhabe kwanisa kuphata cinthu;Iwo ali na miyendo, mbwenye nkhabe kwanisa kufamba;+Iwo nkhabe kubulusa fala na kholongo yawo.+   Anthu anaacita anadzakhala sawasawa na iwo,+Kuphatanizambo onsene ananyindira alungu anewa.+   Imwe dzindza ya Izraeli, nyindirani Yahova;+Iye ndi mʼphedzi wanu na xango yanu.+ 10  Imwe dzindza ya Aroni,+ nyindirani Yahova;Iye ndi mʼphedzi wanu na xango yanu. 11  Imwe munagopa Yahova, nyindirani Yahova;+Iye ndi mʼphedzi wanu na xango yanu.+ 12  Yahova asatikumbuka, pontho anadzatipasa nkhombo;Iye anadzapasa nkhombo dzindza ya Izraeli;+Iye anadzapasa nkhombo dzindza ya Aroni. 13  Yahova anadzapasa nkhombo ale ananʼgopa,Akulu na ana ene. 14  Yahova anadzacitisa kuti munjipe,Imwe na ananu ene.*+ 15  Yahova mbakupaseni nkhombo,+Ule Adacita kudzulu na dziko yapantsi.+ 16  Kudzulu ndi kwa Yahova,+Mbwenye dziko yapantsi iye aipereka kuna ana a anthu.+ 17  Anyakufa nkhabe kusimba Yahova;*+Nee ale ali munthumbi nkhabe kwanisa kucita pyenepi.+ 18  Mbwenye ife tinasimba Yahova*Kutomera cincino mpaka kwenda na kwenda. Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Ife nee tathema cinthu, imwe Yahova, ife nee tathema cinthu.”
Fala na Fala: “Madzimunthu.”
Fala na Fala: “ananu ene amuna.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.