Masalmo 112:1-10

  • Munthu wakulungama asagopa Yahova

    • Ule anabwerekesa na ntima onsene, pinthu pinanfambira mwadidi (5)

    • ‘Nyakulungama anadzakumbukirwa kwenda na kwenda’ (6)

    • Munthu wakupasa mwakudzala manja asapasa anyakutcerenga (9)

112  Simbani Yahova!*+ א [Alefi] Nyakutsandzaya ndi ule anagopa Yahova,+ב [Bheti]Wakuti asakomerwa kakamwe na matongero ace.+ ג [Gimeli]   Anace anadzakhala amphambvu pa dziko yapantsi,ד [Dhaleti]Pontho dzindza ya anthu akulungama inadzapaswa nkhombo.+ ה [He]   Iye ali na mpfuma na pinthu pizinji panyumba pace,ו [Vau]Pontho ulungami wace ndi wakwenda na kwenda. ז [Zaine]   Kuna anthu akulungama, iye asayetimira ninga ceza pacidima.+ ח [Heti] Iye ndi wantsisi, wakukoma ntima*+ na wakulungama. ט [Tete]   Nyakutsandzaya ndi ule anabwerekesa na ntima onsene.+ י [Yodhe] Iye asacita pinthu pyace mwaulungami. כ [Kafe]   Iye cipo anadzagwa.+ ל [Lamedhi] Munthu wakulungama nkhabe kudzaduwaliwa kwenda na kwenda.+ מ [Memi]   Iye nkhabe gopa mphangwa zakuipa.+ נ [Nuni] Ntima wace ndi wakukhulupirika, pontho asanyindira Yahova.+ ס [Sameki]   Ntima wace ndi wakukhurudzika; iye nkhabe gopa;+ע [Ayine]Pakumalisira, iye anadzaona kukundwa kwa anyamalwa ace.+ פ [Pe]   Iye asagawiza mwakudzala manja;* iye asapasa anyakutcerenga.+ צ [Tsadhe] Ulungami wace unapitiriza kwenda na kwenda.+ ק [Kofe] Mphambvu zace zinadzathimizirika na mbiri. ר [Rexi] 10  Nyakucita pyakuipa anadzaona pyenepi mbaipirwa. ש [Xini] Iye anadzakukuta* mano ace mbazambazika. ת [Tau] Pifuno pya anyakucita pyakuipa pinadzamala.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “wadidi.”
Peno: “mwakukwana.”
Peno: “anadzakikiriza.”