Masalmo 11:1-7

  • Kuthawira kuna Yahova

    • “Yahova ali mu templo yace yakucena” (4)

    • Mulungu asaida anthu anakomerwa na pyauphanga (5)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 11  Ine ndathawira kuna Yahova.+ Mphapo thangwi yanji musandipanga kuti: “Thawira kuphiri ninga pinacita mbalame!   Onani anyakuipa asakhunganya mauta awo;Iwo asaikha mapswimo pa nkhambala za mauta,Toera mu ndzidzi unakhala iwo pa cidima alase anthu akulungama.   Ungasoweka ulungami, pontho anthu angakhonda kulemedza miyambo,Kodi munthu wakulungama anacitanji?”   Yahova ali mu templo yace yakucena.+ Mpando waumambo wa Yahova uli kudzulu.+ Maso ace asaona, maso ace asadinga mwadidi ana a anthu.+   Yahova asaona anthu akulungama na anthu akuipa;+Iye asaida anthu anakomerwa na pyauphanga.+   Kuna anyakuipa, iye anaabvumbisira misampha;*Moto, enxofre+ na mphepo yakupisa inadzakhala khundu inafuna iwo kutambira.   Yahova ndi wakulungama,+ iye asafuna pinthu pyakulungama.+ Anthu akulungama anadzakhala akutawirika kuna iye.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “makala a moto.”
Fala na Fala: “anadzaona nkhope yace.”