Masalmo 101:1-8

  • Ntongi anacita pinthu mwakukhulupirika

    • ‘Ine nkhabe kulekerera munthu wakudzikuza’ (5)

    • “Ine ndinadzayangʼana anthu akukhulupirika” (6)

Nyimbo ya Dhavidhi. 101  Ine ndinadzaimba thangwi ya ufuni wakukhonda mala na ulungami. Yahova, ine ndinadzaimba nyimbo toera kukusimbani.   Ndinacita pinthu mwandzeru, pontho mwakusowa mulando.* Munabwera lini kudzandiphedza? Ine ndinakubverani na ntima wanga onsene+ nkati mwa nyumba yanga.   Ine nkhabe kudzayangʼana na maso anga pinthu pyakusowa basa. Ine ndisaida pinacita ale anasiya kucita pinthu pyadidi;+Nee ndinafendedzera pyakuipa pinacita iwo.   Ine ndisakhala kutali na munthu ali na ntima wakuipa;Ine nkhabe kutawira* kucita pyakuipa.   Ule analonga andzace psweda,+Ine ndinadzamʼmatamisa.* Munthu wakugaya na wakudzikuza,Ine nee ndinadzapirira pinacita iye.   Ine ndinadzayangʼana anthu akukhulupirika a pa dziko yapantsi,Toera iwo adzakhale pabodzi na ine. Munthu wakusowa mulando* anadzanditumikira.   Nee munthu mʼbodzi ananyengeza andzace anadzakhala panyumba panga,Pontho nee munthu mʼbodzi analonga uthambi anadzalimira pamaso panga.*   Ntsiku zonsene namacibese ndinadzapha* anthu akuipa pa dziko yapantsi,Toera kumalisa anyakucita pyakuipa onsene mu nzinda wa Yahova.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwakukhulupirika.”
Fala na Fala: “kudziwa.”
Peno: “ndinadzanfudza.”
Peno: “Munthu wakukhulupirika.”
Fala na Fala: “anadzalimira patsogolo pamaso anga.”
Peno: “ndinadzafudza.”