Ndokoni pa mphangwa

‘Khala Wacipapo Mbuphata Basa Mwamphambvu!’

Pakuthimbana na pinentso tisafunika kunyindira Yahova. Onani kuti pidacita Dhavidhi pyapangiza tani kuti iye akhali na cinyindiro.

Pisagumanika m’bukhu ya 1 Pya dziko ya Israele 28:1-20; 1 Samwele 16:1-23; 17:1-51