Ndokoni pa mphangwa

Cikhulupiro Caphedza Nowa Toera Kubvera

Onani kuti cikhulupiro na kubvera Yahova pyaphedza tani Nowa toera kupulumuka mu dziko yakuipa. Lerini pyenepi pa Genesi 6:1–8:22; 9:8-16.

Panango Munakomerwa Kudziwa Ipi

TOWEZERANI CIKHULUPIRO CAWO

Nowa ‘Afamba Na Mulungu Wandimomwene’

Kodi Nowa na nkazace athimbana na pinentso pipi mukhakuza iwo anawo? Kodi apangiza tani cikhulupiro mukhamanga iwo bote?

PFUNDZANI MBIRI ZA M’BHIBHLYA

Bote ya Nowa

Aanju akupanduka pidamanga iwo banja na akazi pa dziko yapantsi, iwo adzabala ana akuti akhali pimphona. Uphanga ukhali mbuto zonsene. Mbwenye Nowa akhali wakusiyana—iye akhafuna na akhabvera Mulungu.