Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Zyèzy kùúlì sɔ̀ngídaara kéele

Yàa maan ye ba fàrà wò naan wo Zyèzy kùúlì yiɛgbara gbóɂórólo kpéɂélé. Gbóɂórólì bée làà tɛ́ɂɛ caa mìyɛɛ̀ dáannán.