Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

Sɛ́ɛn wòlò à gbǎn syɛɛnlúrúgóro taa syìíẁ yíbégbólóyo naan?

Sɛ́ɛn wòlò à gbǎn syɛɛnlúrúgóro taa syìíẁ yíbégbólóyo naan?

Syɛɛnlúrúgórì à taa lé...

  • kacánbèlè mán?

  • syɔɔn ye sícìlímì syɛ́ɛnrɛ ni?

  • Biibiléẁ ni?

 BIIBILÉẀ SƐ́BƐ́FƆ́WÀÀ N KÒLÒCƆLƆƆ̀ KÉELÌ JOO NÍ N JO

“Sícilimɛ kaan mii ma [...] Mɔ syɛ́ɛnri i nyɛ kányɛɂɛ.”Ŋúnuyi 119:144, 160, Biibilew Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri.

Biibiléẁ i syɛɛnlúrúgóro kanɂan syɛ̀ɛnnɛn sáaɂa mán.

Mɔn i caa lé bìí pye bèlè beè wàà?

Ɛntɛrinɛ́tíẁ adírɛ́sí jw.org à gbǎn mɔn dɛ̀ɛ̀nmɛ̀n.

Wi fúngì syɛ́ɛnrɛ KÀLÀ ɛntɛrinɛ́tiẁ naan

Biibiléẁ videobéle WÉLÉ

  • Tanmánnì ní pìíbèlè ŋúnnúnyo

  • Wojáríbèlè lálí syɛ́ɛnrɛ

  • Tágálì i báara

 GÌÍ GI KPƆ́ɁƆ́ MƆN MÁN YÍBÉYÌ NAÀN NI?

  • Wìí kɔ́lɔ ni duluɲanw ɲiɛn káɲɛnɂɛ̀n naan?

  • Fɔ̀rɔ́gì à kwɔ́ɔ lé bìí ɲan?

  • Kúbèlè à gbǎn ɲán yiri lé káɲɛnɂɛ̀n naan?

Biibiléẁ syɛɛnlúrúgóro caa mi ɲaan jw.org ni.

(Jíé BIIBILÉẀ TANMANNAN NI › BIIBILÉẀ SYƐƐNLÚRÚGÓRO TƐ́ɁƐ́ NI.)