Da syé fungò man

Da syé meniẁ siìn wo man

Zyèova Sérafɔbèlè

Senoufo (Cebaara)

KòLòcɔlɔɔ̀ Fǎngì Falipyesɛ́bɛ́

KòLòcɔlɔɔ̀ Fǎngì Falipyesɛ́bɛ́ i Zyèova Sérafɔ́bèlè gbóɂórógèlè náan kéele ɲuun: Gboólì Biibile Tanmannan, Kòlòcɔlɔɔ̀ falipyeérì làkɔ̀lí, Falipyeérì Kpéɂelegánman Gbóɂórólo.

Fɛ̀ɛ̀: Sɛ́bɛ́bèlè pèlè be lè pápyeẁ naan lè, be à gbǎn fàlì ɛntɛrinɛ́tiẁ wùolo naan.

 

Kàfɛri, gè náan o ɲiɛn ɛntɛrinɛ́tiẁ naan mɔn syɛ́ɛnrì ni í.

Dì à gbǎn taa syɛɛnfélegì náan ni yɛɂɛ̀ man kàlawayì ni: