Skip isi nuh

Anih Pikir Amu Pasal Bible?

Anih Pikir Amu Pasal Bible?

Aduhkah amu manang Bible . . .

  • buk manusia da pintar-pandai?

  • buk chirita sani-ngamin?

  • buk sanda Tampa?

 ANIH DA KUAN BIBLE

“Simua da tinulis da abih Bible Sanda Tampa.”2 Timotius 3:16, Bible Terjemahan Dunia Baru.

ANIH RATI SITI KANUG AMU

Saut da menu biguna pasal pinyusah bahat pimudip.Amsal 2:1-5.

Pingajar da buleh pichaya tinan pimudip sitiap andu.Mazmur 119:105.

Pingarap da simenu tinan silung andu.Roma 15:4.

 BULEHKAH KITA MENU-MENU PICHYA ANIH DA KUAN BIBLE?

Buleh, aduh labih masu taruh sabab:

  • Ka-ie bichanggah. Bible udog tinulis situhai 1,600 sawa bada 40 urang inya. Bakah bala sien anyap kala bidapud. Pak seluruh buk Bible da tinulis bala sien ka-ie bichanggah, mina indi tungun chirita.

  • Chirita sani-ngamin nuh boleh udog pichaya. Bala inya da nulis chirita sani-ngamin biasa nuh ka-ie nulis pasal kisah bala nuh da alah. Pak bala da nulis Bible kaie mung sien, sabab bala nuh nulis simua anih da salah dangan da batul da tundah adup nuh dangan bala bukun da samah bangsa.2 Tawarikh 36:15, 16; Mazmur 51:3-6.

  • Ramalan da buleh udog pichaya. Bible aduh tayu pidaan pasal pangirusak Kota Babilon da sani nuh kira-kira 200 sawa sibayuh nuh bilaku. (Yesaya 13:17-22) Bible ka-ie mina pidaan mung anih kota siti ira udog pirusak, pak asih inya da ira ngalah kota sien!Yesaya 45:1-3.

    Ihong lagi ramalan buken da Bible da mbuh udog bilaku. Jaji siti mah da patut kita ngarap masu Sanda Tampa.2 Petrus 1:21.

 CHUBA PINIKIR

Mung anih Sanda Tampa buleh maguh chara pimudip amu?

Buk Bible aduh nyaut sanda pinyiken siti da YESAYA 48:17, 18 dangan 2 TIMOTIUS 3:16, 17.