Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 Ciiyo 10

Inga Mukucana Aconi Kupaila Kwancine-ncine?

Inga Mukucana Aconi Kupaila Kwancine-ncine?

“Cenjelani nebashinshimi babubepeshi.”—MATEYO 7:15.

“Pakati pabantu, bakute kwamba eti bamwinshi Lesa, koma bakute kumukana kupitila mumikalilo yabo.”—TITO 1:16.

1. Sena kuli owa nshila imo yakupaila kwancine-ncine?

Yesu walayisha beshikwiya bakendi eti kuli owa nshila imo yakupaila kwancine-ncine. Ili eti nshila ishikutwala kubuyumi butapu. Yesu walaamba eti: “Nibang’ana owa bakute kwicana” nshila iyi. (Mateyo 7:14) Lesa ukute kusumina owa kupaila nkwalamba mu Maswi akendi, Baibolo. Abo bakute kupaila kwancine-ncine, bekatana mulushomo.—Belengani Yohane 4:23, 24; 14:6; Aefeso 4:4, 5.

2. Inga Yesu walaamba cani ku Bakilisitu babubepeshi?

Yesu walacenjesha eti bashinshimi babubepeshi nibakabunyonganye Bukilisitu. Bakute kuboneka eti bakute kupaila cancine-ncine. Maceci abo akute kulibonesha eti na Cikilisitu. Koma inga mwainshiba ncabele. Munshila cini? Mukupaila kwancine-ncine emukute kucanika Bakilisitu bancine-ncine bakute mikalilo yaina.—Belengani Mateyo 7:13-23.

3. Inga mubenshiba aconi abo bakute kupaila kwancine-ncine?

Bonani binshibilo ibi bili 5:

  • Bakute kwelekesha-elekesha kwinsa ncoikute kuyisha. Emulandu wakendi kupaila kwancine-ncine kwashiyana nekupaila kwabubepeshi kukute kufumina mumiyeyo yabantu. (Mateyo 15:7-9) Abo bakute kupaila cancine-ncine bakute kwinsa bintu kwelana nencebakute kuyisha.—Belengani Yohane 17:17; 2 Timoteyo 3:16, 17.

  •   Yesu walalilemeka lina lya Lesa kupitila mukulinshibisha kubantu. Walabanyamfwa bantu kwamba eti bamwinshibe Lesa kayi walabayisha ncebelela kupempela kwamba eti lina lya Lesa liswepeshewe. (Matthew 6:9) Nkomukute kwikala, nibani bakute kwinshibisha bantu banabo lina lya Lesa?—Belengani Yohane 17:26; Aroma 10:13, 14.

  • Lesa walamutuma Yesu kwamba eti ayishe makani aina a Bwami. Bwami bwa Lesa endibo bonka bweti bukanyamfwe bantu cancine-ncine. Yesu walapitilisha kubayisha bantu sha Bwami ubu kushikila mubusuba mbwalafwa. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Walaamba eti beshikwiya bakendi naboyo nibakabayishe bantu banabo. Ito muntu lamushikili kumuyisha sha Bwami bwa Lesa, inga mwamba eti ukute kupaila kupeyo?—Belengani Mateyo 24:14.

  • Inga mubenshiba pakwinga nkabamantamo lubasu mumakani acishi na munkondo. (Yohane 17:16; 18:36) Nkabakute kukopelesha mikalilo yaipa yamucishi.—Belengani Yakobo 4:4.

  • Kwelana nencebalayiya kufuma mu Maswi a Lesa, bakute kubapa bulemu bantu bamishobo yonse. Nacikaba eti beshikupaila kwabubepeshi bakute kubanyamfwilisha beshinkondo bamucishi, beshikupempela cancine-ncine bakute kukana kwinsa ico. (Mika 4:1-3) Bakilisitu bancine-ncine bakute kusebensesha cindi cabo nebuboni bwabo kunyamfwa banabo.—Belengani Yohane 13:34, 35; 1 Yohane 4:20.

4. Sena kupaila kwancine-ncine inga mukwinshiba?

Nikupaila kupeyo kukute kuyisha Maswi a Lesa, kulemeka lina lya Lesa, kuyisha sha Bwami bwa Lesa kwamba eti enshila yonka yela kunyamfwa bantu? Nilikoto cini likute kulesha luyando nekukana nkondo? Mwayeyengaponga aconi?—Belengani 1 Yohane 3:10-12.