Talukilani kuya kubintu bili mukati

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

Inga Baibolo Mukute Kwibona Aconi?

Inga Baibolo Mukute Kwibona Aconi?

Sena inga mwamba eti . . .

  • nilibuku likute mano abantu?

  • nilibuku likute makani akeendi abubepeshi?

  • nilibuku lyalafumina kuli Lesa?

 NCOIKUTE KWAMBA BAIBOLO

“Malembo onse alafuma kuli Lesa.”—2 Timoteyo 3:16, New World Translation.

PINDU NJOMWELA KUCANA MWASHOMA MASWI AYA

Inga mucana kukumbula kwamipusho yashupa ilaambanga sha buyumi.—Miyambo 2:1-5.

Kutanguninwa kwashomeka mubuyumi bwenu.—Masalimo 119:105.

Kulangila kwancine-ncine kubuyumi bwakuntangu.—Aroma 15:4.

 SENA CANCINE-NCINE INGA TUSHOMA NCOIKUTE KWAMBA BAIBOLO?

Ee, pamulandu wabintu ibi bitatu:

  • Kwikatana. Baibolo yalalembwa mubyaka byapita pa 1,600 nebantu bashiyana-shiyana bashika kuma 40. Banji pabantu aba baliyawa kubonanapo. Nacikaba ico, libuku lyonse lyekatana kayi likute mutwi umo unene!

  • Makani akeendi ancine-ncine. Tunkanda twinji beshikulemba makani akeendi nkabakute kulemba bilubo byabantu babo kayi nebya cishi cabo. Kushiyana nebeshikulemba makani akeendi, beshikulemba Baibolo balikuba bantu bashomeka, balalemba bilubo byabo kayi nebya cishi cabo.—2 Mbiri 36:15, 16; Masalimo 51:1-4.

  • Bushinshimi bwashomeka. Baibolo yalaambilila limo kakucili byaka 200 sha konongeka kwamunshi wa Babuloni wakeendi. (Yesaya 13:17-22) Yalaambilila limo shamunshi uyu ncewali kwisa konongeka kayi nemuntu wali kwisa kononga!—Yesaya 45:1-3.

    Bushinshimi nabumbi bwinji bwamu Baibolo naboyo bwalashikilishiwa kwelana nencebwalalembwa. Ici nkacela kutudabwisha pakwinga ni Liswi lya Lesa.—2 Petulo 1:21.

 MWIPUSHO ULAYANDIKINGA KUYEYAPO

Inga Liswi lya Lesa inga litunyamfwa aconi mubuyumi?

Baibolo ikute kukumbula mwipusho uyu pa YESAYA 48:17, 18 ne pa 2 TIMOTEYO 3:16, 17.

Kayi inga musenga kumufwakashila na kukopolola buloshuwa iyi pa website ya www.jw.org.