Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 CIIYO 8

Yosiya Wali Kukute Banendi Baina

Yosiya Wali Kukute Banendi Baina

Sena ulayeyenga eti cashupa kwinsa bintu byaina?— Bantu banji encebakute kuyeya ico. Baibolo ikute kutwambila eti calamushupa mwana mutuloba walina lya Yosiya kwinsa bintu byaina. Nacikaba ico, wali kukute banendi baina balamunyamfwa. Leka twiye makani manji alaambanga sha Yosiya nebanendi.

Baishi Yosiya bali kuba ba Amoni, mwami wamu Yuda. Amoni wali kuba muntu waipa kayi wali kupaila tubumbwanya. Baishi Yosiya mpobalafwa, Yosiya ewalaba mwami wa Yuda. Nacikaba ico, wali kakute owa byaka 8 byakusemwa! Sena ulayeyenga eti wali kuba waipa eti baishi?— Sobwe, wali kuba muntu waina!

Zefaniya walabakanisha bantu kupaila tubumbwanya

Kacili kanike maningi, Yosiya wali kuyanda kunyumfwila Yehova. Pamulandu waico, walasala kunyumfwana owa nebantu bali kumusuna Yehova. Bantu aba balamunyamfwa Yosiya kwinsa bintu byaina. Inga banendi Yosiya bali kuba bani?

Munendi umo wali kuba Zefaniya. Zefaniya wali kuba mushinshimi kayi wali kucenjesha bantu bamu Yuda eti nikukenshike  bintu byaipa ito kabapaila tubumbwanya. Yosiya walamunyumfwila Zefaniya emulandu wakendi nkali kupaila tubumbwanya koma wali kupaila Yehova.

Munendi Yosiya naumo wali kuba Yelemiya. Yosiya ne Yelemiya bali kuba pamisela kayi bali kwikala pepi-pepi mpobali kukula. Bali kunyumfwana maningi, emulandu wakendi Yosiya mpwalafwa, Yelemiya walalemba lwimbo kulesha ncali kumusuna Yosiya. Yelemiya ne Yosiya bali kunyamfwana pakwinsa bintu byaina kayi nekunyumfwila Yehova.

Yosiya ne Yelemiya bali kunyamfwana kwinsa bintu byaina

Inga nicani ncowela kwiya kuli Yosiya?— Nacikaba eti Yosiya wali kuba owa kanike, wali kuyanda kwinsa bintu byaina. Wali kwinshiba eti wela kunyumfwana nebantu bamusuni Yehova. Nenjobe usheko mano kwamba eti konyumfwana owa nebantu bamusuni Yehova kayi bela kukunyamfwa kwinsa bintu byaina!

BELENGANI MU BAIBOLO YENU

  • 2 Mbiri 33:21-25; 34:1, 2; 35:25