Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 CIIYO 9

Yelemiya Liyawa Kucileka Kwamba sha Yehova

Yelemiya Liyawa Kucileka Kwamba sha Yehova

Inga Yelemiya walensa cani kwamba eti bantu bakalale?

Yehova walamupulusha Yelemiya

Cindi nacimo bantu bakute kutuseka na kukalala twabaambila makani alaambanga sha Yehova. Ici inga citupa kucileka kwamba sha Lesa. Sena kuli cindi mpowali kuyeya kucileka kwamba sha Lesa?— Baibolo ikute kutwambila sha mwana mutuloba naumo wali kumusuna Yehova koma pacindi nacimo wali kuyanda kucileka kwamba sha makani a Lesa. Lina lyakendi walikuba Yelemiya. Leka tubone makani alaambanga pali endiye.

Yelemiya kacili kanike, Yehova walamwambila eti acenjeshe bantu kwamba eti bacileke kwinsa bintu byaipa. Iyi yali kuba incito inene kuli Yelemiya, kayi wali kutina. Pamulandu wa ico, walaambila Yehova eti: ‘Nkandicinshi cakwamba. Ndicili kanike.’ Nacikaba ico, Yehova walamwambila eti: ‘Nkotatina. Ninkunyamfwe.’

 Mpwalanyumfwa maswi ayo, Yelemiya walatatika kubacenjesha bantu, nekubaambila eti ito nteti bacinje nibakonongeke. Sena ulayeyenga eti bantu balamunyumfwila Yelemiya?— Sobwe. Balatatika kumuseka kayi baliyawa kukondwa. Nabamo bali kuyanda nekumushina! Inga ulayeyenga eti Yelemiya walalinyumfwa aconi?— Walatina kayi walaamba eti: ‘Nteti nkaambepo makani a Yehova kayi.’ Sena mucancine-ncine walacileka kwamba sha Yehova?— Sobwe, liyawa kucileka. Pakwinga wali kumuyanda Yehova maningi, walaalilwa kucileka kwamba sha Lesa. Pakwinga Yelemiya liyawa kucileka, Yehova wali kumunyamfwa.

Mucakubonenako, cindi nacimo bantu baipa moyo balamuwala Yelemiya mumukalo utali mwalikuba mankatya. Nkali kukute cakulya ne menshi. Bantu abo bali kuyanda kwamba eti Yelemiya afwile mopele umo mumukalo. Pakwinga Yehova wali kumunyamfwa, liyawa kufwa!

Inga nicani ncowela kwiya kumukoshano wa Yelemiya?— Nacikaba eti wali kutina nacimo cindi, liyawa kucileka kwamba makani a Yehova. Ito kwamba makani a Yehova, bantu ingabatatika kukuseka na kukalala. Inga unyumfwa insoni na kutina. Koma nkawelela kucileka kwamba sha Yehova. Nakakunyamfwe eti ncalanyamfwa Yelemiya.

BELENGANI MU BAIBOLO YENU

  • Yeremiya 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13