Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

 CIIYO 12

Muntuwendi Paulo Wali Kuba Wayuma Moyo

Muntuwendi Paulo Wali Kuba Wayuma Moyo

Tiye tubandike makani alaambanga sha mutuloba naumo walapulusha buyumi bwabamumwabo. Bamumwabo mutuloba uyu bali kuba mutumwa Paulo. Lina lya mutuloba uyu nkatulinshi, nacikaba ico tucinshi eti walensa cintu nacimo pamulandu wakuyumisha moyo. Sena usuni kwinshiba ncalensa?—

Cindi nacimo, Paulo wali kuba mujele mu Yelusalemu. Balamusunga pamulandu wakushimikila sha Yesu. Bantu nabamo baipa moyo bali kuyanda kumushina Paulo, balaba ne mano aipa akumushininamo. Balaamba eti: ‘Tiyeni twambile mukulene wabashilikani eti bamulete Paulo kunkuta. Nitumubelamine munshila kwamba eti apita owa tumwikate nekumushina!’

Muntuwendi Paulo walamwambila Paulo ne mukulene wabashilikani makani akuyandakushina Paulo

Muntuwendi Paulo walaanyumfwa makani akuyanda kumushina Paulo. Inga nicani ncalensa? Walaya kujele nekumwambila Paulo makani aya. Kwakubula kutaya cindi, Paulo walamwambila eti ambile mukulene wabashilikani makani aya. Sena ulayeyenga eti cali kuba capuba kwamba eti muntuwendi Paulo amwambile mukulene wabashilikani?— Sobwe, mukulene wabashilikani wali kuba muntu uyosha. Nacikaba ico, muntuwendi Paulo wali kuba wayuma moyo kayi walamwambila makani aya mukulene wabashilikani.

Mukulene wabashilikani walenshiba cakwinsa. Walamanta likoto lya bashilikani bashika kuma 500 kwamba eti bamutabilile Paulo! Walabaambila eti bamutwale Paulo ku Kaisaleya buna bopele ubo mashiku. Sena Paulo walenda cena?— Ee, basa bantu baipa moyo balaalilwa kumwikata Paulo! Mano abo aipa aliyawa kusebensa.

Inga wiya cani kumakani aya?— Nenjobe inga uyuma moyo eti muntuwendi Paulo. Twense owa nkatulayandikinga kutina twabandikanga nebantu bambi sha makani a Yehova. Sena obe nteti utinenga pakwambila bantu makani a Yehova?— Ito ulenshi ico, inga upulusha buyumi bwamuntu naumo.

BELENGANI MU BAIBOLO YENU

  • Machitidwe 23:12-24

  • Mateyo 24:14; 28:18-20

  • 1 Timoteyo 4:16