Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

Bayisheni Bana Benu

maswi akutatikila

maswi akutatikila

“Mwelela kumusuna Yehova Lesa wenu nemoyo wenu wonse nebuyumi bwenu bonse nengofu shenu shonse. Aya maswi ngondamwambilinga lelo ela kuba mumyoyo yenu; kayi mwela kubayisha bana benu maswi aya, kubaambila mwekala mung’anda yenu kayi mwendanga munshila nepacindi cakona nepakupunduka.”—DEUTERONOMO 6:5-7.