Yeremiya walapewa incito yakucenjesha Bayuda shaciwonongeko calikuba pepi mulandu balaluba Lesa wabo, Yehova. (Yer. 13:25) Inga Baisirayeli balalicana aconi mumwikalilo uyu waipa wakumushimu? Mikwashi ya Baisilayeli yalikuba yataika kumushimu. Cilabonekengeti mitwi yamikwashi nkayali kukonkela butangunishi bwa Yehova bwalembwa pa Deuteronomo 6:5-7.

Masubano mikwashi yayuma kumushimu ikute kupanga mibungano yashimpa. Mitwi yamikwashi ingenyamfwa mikwashi yabo kwanuka Yehova kupitila mupulofilamu ya Kupaila Kwamukwashi yacindi conse. (Sal. 22:27) Panyuma pa kwebela vidyo ilambangeti “These Words . . . Must Be on Your Heart”—Family Interviews, kumbulani mipusho iyi:

  • Inga mikwashi naimo ikute kukoma aconi mapensho ngobakute kukumana nao pakupaila kwamukwashi?

  • Nimapindu cini akute kucanika mwakutenga pulogilamu yekalikana kayi ishikukondelesha ya Kupaila Kwamukwashi?

  • Nimapensho cini ngonkute kukumana nao pakupaila kwamukwashi, kayi inganjinsa aconi kwambeti ndakome?