Kukuwila bantu kucanusho ca Yesu ku Albania

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU March 2017

Byakwamba Mumulimo

Byakwamba pakuyabila Galamukani! kayi nepakuyisha cancine-ncine pankani ya Bwami bwa Lesa. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Ndili Nenjobe Kwambeti Ndikupulushe”

Yeremiya walalinyumfweti nkela kukonsha mulimo Yehova Lesa mpwalamubika kuba mushinshimi. Inga Yehova walamunyamfwa aconi?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Balacileka Kwinsa Luyando lwa Lesa

Baisilayeli balikuyeyeti kupa milumbo cakupitishowa mulawo ingakupangisheti macimo abo alekelelwe. Yeremiya walabika patuba macimo abo.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mwakukasebenseshela Buloshuwa Ilambangeti Nibani Balenshinga Luyando lwa Yehova Masubano?

Sebenseshani buloshuwa iyi kwambeti mubeyishe beshikwiya Baibolo benu sha Bakamboni ba Yehova, incito yetu kayi nelikoto lyetu.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Bantu Ingabacana Cena Ponkowa Ito Kabanyumfwila Yehova

Mu Isilayeli yakendi, bantu bali kukonka butangunishi bwa Yehova Lesa balikuba palumuno, kukondwa kayi nekwikala cena.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mwakusebenseshela Buloshuwa ya Nyumfwilani Lesa

Sebenseshani mapikica nemalemba kuyisha inkani shakuyambilila mucancine-ncine camu Baibolo kuli bantu bakute kushupikwa kubelenga pakwiya.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Baisilayeli Balaluba Yehova

Inga Yehova walikuyisha cani mpwalambila Yeremiya kwenda makilomita 500 kuya ku Mulonga wa Firate kwakusoleka mukopo wacikwisa?

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Nyamfwani Mukwashi Wenu Kwanuka Yehova

Kukomba Kwamukwashi kwacindi conse ingakunyamfwa mukwashi wenu kwanuka Yehova. Ingamucikonsha aconi kwakoma mapensho akute kusokonesha kukomba kwamukwashi?