Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba Pakuyabila

NSANJA YA MLONDA

Mwipusho: Sena mwainshi maswi alembewa apa?

Lilemba: Yoh 3:16

Kumwaya: Nsanja ya Mlonda iyi ilambanga shamomwela kunyamfwiwa nemapensho a Yesu Kayi nelufu lwakendi.

NSANJA YA MLONDA (kunyuma kwamagazini)

Mwipusho: Bonani mwipusho uyu kayi nemikumbulo njobakute kukumbula bantu banji. [Belengani mwipusho wakutatikila kayi nemikumbulo ilipo.] Inga amwe ingamukumbula aconi?

Lilemba: Mat 4:1-4

Kumwaya: Mulandu wakwambeti Mutungushi walabandika ne Yesu kayi nekumwelesha, ici cilambangeti Mutungushi nkwali cancine-ncine. Inga nicani nacimbi ncoikute kwamba Baibolo pali Mutungushi? Inkani iyi ilambanga binji.

KAPEPALA KAKUKUWILA BANTU KU CANUSHO

Kumwaya: Twayabilinga tumapepala twakukuwila bantu kucishikwinshika cisuniki maningi. [Mupeni mwine ng’anda kapepala.] Pa March 23, bantu mamilyon kushunguluka cishi conse capanshi nibakakumane kwambeti banuke lufu lwa Yesu Kilisitu nekunyumfwa lyashi lya Baibolo ncelukute kutunyamfwa lufu lwakendi. Kapepala aka kaleshenga cindi nemusenya nkoti tukabunganine. Mukese ito ingacikonsheka.

LIPANGILENI BYAKWAMBA

Mwipusho:

Lilemba:

Kumwaya: