Beshikumwaya basebenseshenga matilakiti ku Malta

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU June 2016

Byakwamba Pakuyabila

Byakwamba pakuyabila Galamukani! nematilakiti. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Shomani Muli Yehova Kayi Nekwinsa Byaina

Sebenseshani lulayo lwaina luli mu Salimo 37.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Kukulisha Impapa Shetu Mumulimo—Kusebensesha Mavidyo Pakuyisha

Nimulandu wacani tulandikinga kusebensesha mavidyo mumulimo wetu Wacikilisitu? Inga atunyamfwa aconi kuba nempapa pakuyisha?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Ukute Kunyamfwa Balwashi

Maswi a Devidi ali mu Salimo 41 ingayuminisha bantu ba Lesa bashomeka balwashi olo bali mumapensho.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Nkaela Kumukana Muntu Lapengenga Nemoyo

Mu Salimo 51, Devidi lambanga mwalapenshewa nebucimo bwakendi. Inga nicani calamunyamfwa kwambeti abe cena kayi?

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Bwami bwa Lesa Bulakwanishi Byaka 100 Nelino Bucilela

Sebenseshani mipusho kubandika ncebulenshi Bwami bwa Lesa kuyambila mu 1914.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Mwambileni Yehova Mapensho Enu Onse”

Lulayo lwa Devidi luli pa Salimo 55:22 ingalutunyamfwa kuliyuminisha mumapensho ali onse ngotwela kucanikamo.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

“Lesa Eukute Kunyamfwa Ame”

Devidi walashikaisha Yehova mulandu wa maswi akendi. Inga nimavesi cini amu Baibolo amunyamfwa amwe mpomwalaba mumapensho?