Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kumitwi yankani

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

Balabandikinga makani aina ku Ghana

KABUKU KAMIBUNGANO YABUYUMI NEMULIMO WETU WACIKILISITU January 2017

Byakwamba Mumulimo

Byakwamba pakuyabila Nsanja ya Mlonda kayi nepakuyisha cancine pankani yamasuba akumapwililisho. Sebenseshani biboneshelo kwambeti mulipangile byakwamba.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Ukute Kubashako Mano Bantu Bakendi

Mbuli muntu ukute moyo wakutambula bensu, Yehova ukute kutupa byakulya binji byakumushimu.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

“Mwami Nakalele Mubululami”

Mwami Yesu wabika bamakulene, kwambeti bembelenga litanga. Bakute kutontosha myoyo yabantu bali mulitanga kupitila mukubapa butangunishi bwakumushimu kayi nekubekalika myoyo.

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Lushomo lwa Hezekiya Lwalalambulwa

Ba Asuri balelesha kuyosha Bayuda kwakubula kulwana nkondo koma Yehova walatuma mungelo nekufuna Yerusalemu.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Yehova, . . . Ndashoma Muli Njamwe

Cayandika maningi kushoma muli Yehova mucindi caina kayi ne caipa conse. Inga Hezekiya walalesha aconi lushomo muli Lesa?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Ukute Kupa Ngofu Kubantu Balema

Mwakute kuulukila nkwashi cikute kulesha motwela kupitilisha mubukombi bwetu kupitila mukusebensesha ngofu nshakute kupa Lesa.

BUYUMI BWETU BWACIKILISITU

Mwanukenga Kupempelela Bakilisitu Bali Mumapensho

Ingatubapempelela aconi kwambeti tubanyamfwe Bakilisitu balapenshewanga?

LUBONO KUFUMA MU MASWI A LESA

Yehova Ni Lesa Wabushinshimi Bwancine-ncine

Kupitila muli Yesaya, Yehova Lesa walamba cali kuya kwinshikila Babulo kakucili byaka byashika ku 200.