Talukilani kuya kubintu bili mukati

Bakamboni ba Yehova

Salani cishobo Cisoli

Nimulandu Cini Nkamukute Kuya Kunkondo?

Nimulandu Cini Nkamukute Kuya Kunkondo?

Bakamboni ba Yehova nkabakute kuya kunkondo pamulandu wabintu ibi:

  1. Kunyumfwila Lesa. Baibolo ikute kwamba eti basha ba Lesa “nibakapange bingwebe kuba makasu akulimina” kayi “nteti bakaiyepo shankondo.”—Yesaya 2:4.

  2. Kunyumfwila Yesu. Yesu walaambila ntumwi Petulo eti: “Bwesha cingwebe cakobe mocikute kwikala, pakwinga abo bonse bakute kumanta bingwebe nibakafwe nebingwebe.” (Mateyu 26:52) Apa Yesu walalesha eti beshikumukonka nteti bakanyamune byensho byankondo.

    Beshikwiya ba Yesu bakute kukonka mulawo uyu ‘wakutaba kulubasu lwacishi’ kupitila mukutamantamo lubasu mumakani acishi. (Yohane 17:16) Nkabakute kusholauka naa kubakanisha abo balasala kwingila incito iyi.

  3. Kusuna bantu. Yesu walabapa mulawo beshikwiya bakendi eti ‘kabasunana umo nemunendi.’ (Yohane 13:34, 35) Pamulandu wa ico bali kuya kuba mukowa mwalo mutacaniki muntu wela kulwana mukwaabo.—1 Yohane 3:10-12.

  4. Mukoshano wa Bakilisitu bakutanguna. Libuku limo linene likute kwamba shamakani akupaila ne nkondo lyalaamba eti: “Beshikukonka Yesu bakutanguna bene-bene balikukana kulwana kayi nencito yabusoja,” bintu byamushobo uyu balikubibona eti “nkabikute kwendelana nemakani a lusuno ndwalaamba Yesu kayi nkabikute kwendelana ne mulawo wakusuna balwani.” Naboyo ba Peter Meinhold, beshikwiya sha ncabele Lesa, nemakani ashakupaila balaamba sha beshikwiya ba Yesu bakutanguna, eti: “Kuba Mukilisitu kayi nekuba musoja bali kukubona eti nkakukute kwendelana.”

Kunyamfwilisha muminshi

Bakamboni ba Yehova nibantu baina beshikunyamfwilisha kayi nkabela kunyonganya lumuno lwacishi. Tukute kubapa bulemu abo bali mumfulumende, kwelana nemilawo yamu Baibolo iyi:

  • “Muntu uli ense anyumfwilenga beshikulamunina.”—Aroma 13:1.

  • “Emulandu wakendi bweshani bintu bya Kaisala kuli Kaisala, koma bintu bya Lesa pani Lesa.”—Mateyu 22:21.

Emulandu wakendi tukute kunyumfwila milawo, kulipila musonko, kayi nekunyamfwilisha kamfulumende muncito shakunyamfwa bantu.