Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

Mipusho Ikute Kwipushiwa Twinji Pali Bakamboni ba Yehova

MIPUSHO IKUTE KWIPUSHIWA TWINJI

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

MIPUSHO IKUTE KWIPUSHIWA TWINJI

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

Sena Mukute Kwinsa Incito Yabumishinali?

Inga nibami bakute kwinsha ncito yabumishinali, kayi nimulandu cini? Sena nebamo bakute kwiya ncito iyi?

Likoto

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

Preaching

Sena Mukute Kwinsa Incito Yabumishinali?

Inga nibami bakute kwinsha ncito yabumishinali, kayi nimulandu cini? Sena nebamo bakute kwiya ncito iyi?

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

Meetings and Worship

Nimulandu Cini Musenya Wenu Wakubunganina Nkamukute Kuukuwa Eti Ceeci?

Belengani kwamba eti mwinshibe lina lyakut “Ng’anda ya Bwami ya Bakamboni ba Yehova” nkoyalafumina kayi nemulandu cini tukute kulisebensesha.

Community and Political Involvement

Nimulandu Cini Bakamboni ba Yehova Nkabakute Kuya Kunkondo?

Cishi conse, Bakamboni ba Yehova benshibikwa eti nkabakute kuya kunkondo. Sena ici cilaambanga eti inga banyonganya lumuno mucishi? Belengani kwamba eti mwinshibe mulandu cini tukute kusala kwinsa ico.

Sena Bakamboni ba Yehova Bakute Kunyamfwilisha Kwenshika Masoka?

Belengani kwamba eti mwinshibe ncetukute kunyamfwa abo mbotukute kupaila pamo kayi nebantu bonse kwenshika masoka.

Personal and Family Life

Sena Bakamboni ba Yehova Bakute Kukanisha Mafilimu, Mabuku, na Inyimbo Nashimo?

Nimakani cini amu Baibolo Mukilistu ngaela kusebensha pakusala byakulikondwelesha?

Customs and Celebrations

Nimulandu Cini Bakamboni ba Yehova Nkabakute Kusekelela Kilisimasi?

Bantu banji bakute kusekela Kilisimasi nacikaba eti bacinshi nkoyalafumina. Belengani kwamba eti mwinshibe mulandu nicani Bakamboni ba Yehova nkabakute kusekelela.

Nimulandu Cini Bakamboni ba Yehova Nkabakute Kusekelela Isita?

Bantu bakute kuyeya eti Bakilisitu bela kusekelela Isita (kupundushiwa kwa Yesu). Nimulandu cini Bakamboni ba Yehova nabo nkabakute kusekelela?