Mu ye ku zi na mukati

Kana luli ba fwile ka ba hale hape?

Kana luli ba fwile ka ba hale hape?

Mu mu wambe . . .

  • eni?

  • nee?

  • mwendi?

 CI IWAMBE IBIBELE

“Ka kube ni ku buuswa kwa bantu.”—Likezo 24:15, New World Translation.

ICO CI WOLA KU TALUSANZI KWENU

Ku senga-sengwa ba kwetu ha ba fwa.—2 Makorinte 1:3, 4.

Ku lukuluha ku lyowa lya ku tiya ku fwa.—Maheberu 2:15.

Insepo luli ya kwiza ku kopana ni ba kwetu ba fwile.—Joani 5:28, 29.

 KANA LULI TU WOLA KU ZUMINA CI IWAMBE IBIBELE?

Eni, ca mabaka otatwe:

  • Mulimu nji Mubumbi wa buhalo. IBibele isumpa Jehova Mulimu kuti nji “mushimululi wa buhalo.” (Lisamu 36:9; Likezo 17:24, 25) Iye ya ba hi buhalo ku zintu zoonse zihala uwola ku bozekeza buhalo ku muntu yo fwile.

  • Mulimu aba buusi bantu mu nako ya ku masule. IBibele iha mitala ya bantu bena 8—bahwile, basupali, bakwame ni banakazi—ba ba bozekezwa buhalo hanu hansi. Bamwi ba ba fwi ce nakozana, kono zumwi abena mwi kumbu ca mazuba oone!—Joani 11:39-44.

  • Mulimu usaka ku cita bulyo hape. Jehova utoyete ifu; ulibona ubu cila. (1 Makorinte 15:26) Wine “intakazo” ya ku zunda cila, ku manisa ifu ca ku buusa ba fwile. Usaka ahulu kuti aboze bana bena mu muhupulo wa kwe ni ku ba bona ni ba hala hanu hansi hape.—Jobo 14:14, 15.

 ZA KU ZEZA

Cinzi ha tu supala ni ku fwa?

IBibele itaba iyo impuzo kwa GENESE 3:17-19 ni MAROMA 5:12.